THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã KH / Số ĐT
Vui lòng nhập đầy đủ họ tên

- Quý khách gửi file và yêu cầu đến email smt@cxt.vn hoặc đặt online với form dưới
- CXT cam kết bảo mật file thiết kế của khách hàng
- Nếu quý khách đã đặt linh kiện, mạch in vui lòng nhập mã đơn hàng tương ứng
- File đính kèm bao gồm: BOM + Gerber + Pick and Place file. Hoặc: BOM + PCB file
- Thêm Tab THÔNG SỐ để đặt thêm mạch cần hàn lắp

Họ tên
Vui lòng nhập đầy đủ họ tên
Điện thoại
Vui lòng nhập số điện thoại.
Địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ nhận mạch!
Email
Vui lòng nhập nội dung liên hệ

YÊU CẦU KỸ THUẬT (Chọn các file có cùng yêu cầu trên một tab THÔNG SỐ)

Đính kèm file
Đơn hàng
Chọn file đính kèm
Số lượng
Nhập số lượng
Yêu cầu hàn linh kiện
Đặt kèm Stencil
Cách thức nhận hàng
Đơn hàng
Chọn file đính kèm
Số lượng
Nhập số lượng
Yêu cầu hàn linh kiện
Đặt kèm Stencil
Cách thức nhận hàng
Đơn hàng
Chọn file đính kèm
Số lượng
Nhập số lượng
Yêu cầu hàn linh kiện
Đặt kèm Stencil
Cách thức nhận hàng
Đơn hàng
Chọn file đính kèm
Số lượng
Nhập số lượng
Yêu cầu hàn linh kiện
Đặt kèm Stencil
Cách thức nhận hàng
Đơn hàng
Chọn file đính kèm
Số lượng
Nhập số lượng
Yêu cầu hàn linh kiện
Đặt kèm Stencil
Cách thức nhận hàng
Đơn hàng
Chọn file đính kèm
Số lượng
Nhập số lượng
Yêu cầu hàn linh kiện
Đặt kèm Stencil
Cách thức nhận hàng
Đơn hàng
Chọn file đính kèm
Số lượng
Nhập số lượng
Yêu cầu hàn linh kiện
Đặt kèm Stencil
Cách thức nhận hàng
Đơn hàng
Chọn file đính kèm
Số lượng
Nhập số lượng
Yêu cầu hàn linh kiện
Đặt kèm Stencil
Cách thức nhận hàng
Đơn hàng
Chọn file đính kèm
Số lượng
Nhập số lượng
Yêu cầu hàn linh kiện
Đặt kèm Stencil
Cách thức nhận hàng
Đơn hàng
Chọn file đính kèm
Số lượng
Nhập số lượng
Yêu cầu hàn linh kiện
Đặt kèm Stencil
Cách thức nhận hàng

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

VIDEO CXT